skip to Main Content
Menu

Voorschoolse educatie (VE)

Binnen onze spillocaties wordt bij alle peutergroepen met een erkend voorschools educatief programma gewerkt. Dit programma richt zich op de brede ontwikkeling van het kind. De beroepskrachten van de peutergroepen zijn VE-opgeleid. Hij/zij zijn verantwoordelijk voor het opstellen van themaplanningen, uitwerken van een breed activiteitenaanbod en het aanpassen en implementeren van dit activiteitenaanbod binnen de thema’s.

Kinderen worden gestimuleerd in de taal- en rekenontwikkeling door een taalrijke omgeving aan te bieden waarin de interesse voor letters en cijfers wordt gewekt. Daarnaast stimuleert de beroepskracht de taalontwikkeling door bijvoorbeeld gesprekjes te voeren met de kinderen en door tijdens het voorlezen nieuwe woorden uit te leggen. De rijke speelleeromgeving en het activiteitenaanbod zijn hierin dus heel belangrijk.

Uitgangspunt is dat kinderen het meeste leren wanneer dit samen met anderen spelenderwijs gebeurt en aansluit bij de belevingswereld. Er zijn dagelijks doelgerichte activiteiten en er is ruimte voor begeleid vrij spel. Tijdens deze activiteiten en vrije spelmomenten ligt de focus op één of meerdere ontwikkelingsgebieden. Zo kan een knutselactiviteit tegelijkertijd de rekenontwikkeling en de motorische ontwikkeling stimuleren. De beroepskrachten hebben op deze manier goed de mogelijkheid om gericht te observeren en het aanbod af te stemmen op het individuele kind. Doordat de beroepskracht met kinderen meespeelt, is hij/ zij een voorbeeld voor het leggen van onderlinge contacten en samenspel. Diversiteit aan speelhoeken stimuleren verschillende ontwikkelingsgebieden. In een huishoek leren kinderen andere vaardigheden dan in een bouw- of leeshoek.

In de praktijk is het kind leidend. Als een groep of een kind laat zien waar hij/zij mee bezig is, wordt ingespeeld op de behoeften van de groep of het kind. We realiseren ons dat ieder kind een eigen ontwikkeling doormaakt op een eigen tempo. Elke stap is er één.

De beroepskracht spreekt de zone van de naaste ontwikkeling van een kind aan. Dit doet hij/zij door het kind uit te dagen en te stimuleren op een niveau dat net buiten bereik is van wat een kind op eigen kracht kan. Een voorbeeld hiervan is een kind dat de telrij van 0 tot 10 kan opzeggen, maar nog niet zelfstandig voorwerpen kan tellen. Door samen met de beroepskracht voorwerpen te tellen lukt het wel. Zo speelt de beroepskracht in op wat een kind kan en creëert kansen zodat het kind nieuwe vaardigheden kan oefenen.

Download hier de folder Speelinloopgroep & VE peutergroepen Eindhoven

Rondleiding aanvragen

Ik wil graag een rondleiding op de volgende locatie(s):
Spilcentrum AchtSpilcentrum De BarrierSpilcentrum De DriestamInclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt

[_remote_ip]

 

Back To Top