skip to Main Content
Menu

Kinderopvang Dikkie & Dik is een professionele organisatie in de kinderopvang. Met 90 medewerkers bieden wij diverse vormen van kinderopvang aan meer dan 750 kinderen op vier mooie locaties in de wijken Woensel en Acht.

Kinderopvang Dikkie & Dik werkt vanuit een duidelijke visie, waarbij we de volgende kernwaarden centraal stellen: Kwaliteit, Betrokkenheid, Respect, Duidelijkheid, Openheid, Verantwoordelijkheid en Persoonlijk Leiderschap.

Voor Kinderopvang Dikkie & Dik/Spilcentrum Locatie Acht zoeken wij met ingang van 28 augustus 2017 een pedagogisch medewerker BSO voor 5,5 uur

(min.max. overeenkomst van 5,5 – 20,5 uur)

          De vacature is voor Buitenschoolse Opvang groep Klaveren Acht (4-8 jaar).

Werktijden zijn op maandag en vrijdag 14.30 – 17.15 uur.

 

Functieprofiel:

 • Je bent als professional (samen met collega’s) verantwoordelijk voor de vrijetijdsbesteding van kinderen, in de leeftijd van 4-13 jaar.
 • Je zorgt voor een plek waar kinderen zich thuis voelen, waar ze met hun vriendjes en vriendinnetjes spelen en die hen mogelijkheden biedt zich te ontwikkelen.
 • Je maakt een fysiek en emotioneel veilige, uitnodigende, stimulerende omgeving voor kinderen. En daarbij houd je rekening met verschillende behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen, zodat kinderen van vier jaar zich net zo thuis voelen als kinderen van twaalf jaar.
 • Je hebt aandacht voor elk kind, begrijpt wat hen bezighoudt en kan daarop passend reageren.
 • Je geeft (mede) sturing aan het leren functioneren in de groep en zorgt zo voor allerlei ervaringen die kinderen voorbereiden op hun volwaardige deelname aan de maatschappij.
 • Je speelt  in op de diversiteit van kinderen en ouders en sluit aan bij de manier waarop kinderen actief leren.

Werkwijze:

 • Buitenschoolse opvang bij Kinderopvang Dikkie & Dik gebeurt volgens een programma dat je doorgaans in samenspraak met collega’s en leidinggevende opstelt.
 • Je werkt altijd volgens het pedagogisch kader van Kinderopvang Dikkie & Dik.
 • Je biedt ruimte voor vrij spel, biedt georganiseerde activiteiten aan, volgt het welbevinden van het kind en diens functioneren in de groep, signaleert bijzonderheden en werkt samen met ouders, scholen, collega’s en leidinggevende

Wij vragen:

 • Opleidingsniveau minimaal MBO 3 of 4
 • Ervaring in de kinderopvang is een voorwaarde
 • Taalvaardig, sociaal vaardig, communicatief vaardig
 • Vermogen tot aanpassen aan wisselende situaties, flexibel

 Interesse?

Stuur je sollicitatiebrief en cv uiterlijk 6 augustus 2017  aan po&0@dikkie-en-dik.nl of aan

Kinderopvang Dikkie & Dik, Gerretsonlaan 1b, 5624 JL Eindhoven, t.a.v. Marjo van Wouden.

 

Rondleiding aanvragen

Ik wil graag een rondleiding op de volgende locatie(s):
Spilcentrum AchtSpilcentrum De BarrierSpilcentrum De DriestamInclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt

[_remote_ip]

 

Back To Top