skip to Main Content
Menu

Klachtenprocedure

Uw kind is bij de medewerkers van kinderopvang Dikkie & Dik in goede handen. Het kan echter gebeuren dat er iets gebeurt waar u niet tevreden over bent. Kinderopvang Dikkie & Dik staat voor duidelijke en open communicatie. Dat verwachten wij ook van u, want uw feedback is in het belang van alle kinderen. Immers, als u een klacht heeft, kan dit aanleiding zijn tot kwaliteitsverbetering waar alle kinderen – en ouders – baat bij hebben.

Kinderopvang Dikkie & Dik heeft een intern klachtenreglement. Voor de externe klachtenprocedure is Kinderopvang Dikkie & Dik aangesloten bij de Geschillencommissie. Een klacht kan mondeling of schriftelijk ingediend worden middels het intern klachtenformulier. Een klacht kan gaan over een medewerker of over de organisatie.

Klacht of kans?

Wilt u ons een kans geven om met bepaalde ideeën, tips, opmerkingen óf klachten van u aan de slag te gaan? Dan kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een kansenformulier in te vullen.

Wij hopen dat u ons altijd zo snel en volledig mogelijk van uw klacht op de hoogte stelt. Alleen zo kunnen wij er direct en adequaat op inspelen en onze service verbeteren.

Back To Top