skip to Main Content
Menu

GGD inspecties

Iedere kinderopvang in Nederland heeft de verantwoordelijkheid zich aan de Wet Kwaliteit Kinderopvang te houden. Hierin wordt onder andere het beroepskracht-kind-ratio, de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en gezondheid en opleidingseisen van medewerkers beschreven. Naast de wettelijke eisen hebben we te maken met gemeentelijke eisen van de gemeente Eindhoven.

In opdracht van de gemeente Eindhoven controleert de GGD alle kinderopvangorganisaties. Hierbij wordt gecontroleerd of we voldoen aan de wettelijke en de aanvullende gemeentelijke eisen. De toezichthouder van de GGD bezoekt de groepen voor observaties waarbij vooral wordt gekeken naar het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers en de algemene sfeer in de groep. De bevindingen worden met de pedagogisch medewerkers en locatiemanagers besproken. Daarnaast worden onder andere de diploma’s en VE- & taalcertificaten en VOG's gecontroleerd. Ook het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het aantal kinderen wordt meegenomen bij deze inspecties.

De bevindingen van de GGD worden puntsgewijs uitgewerkt in een voorlopig inspectierapport Dagopvang/Peuterspeelzaal of BSO en een VE rapport. Wij hebben de mogelijkheid om op dit rapport te reageren tijdens de hoor-wederhoor en middels een schriftelijke zienswijze. Uiteindelijk volgen de definitieve rapporten. Deze rapporten zijn openbaar en plaatsen wij op onze website. Hieronder vindt u per locatie de laatste inspectierapporten.

Acht

Barrier

April 2021: KDV/Peuterspeelzaal
April 2021:Rapport voorschoolse educatie
April 2021: BSO

Driestam

Juli 2021: KDV/Peuterspeelzaal
Juli 2021: Rapport voorschoolse educatie
Juli 2021: BSO

 

Jagershoef/Prinsejagt

December 2020:KDV

December 2020:Rapport voorschoolse educatie

Januari 2020:BSO

 

Back To Top