skip to Main Content
Menu

Jagershoef/Prinsejagt – Peutergroepen (2-4 jaar)

De peuters worden opgevangen op twee locaties. Op locatie Prinsejagt hebben we de groepen Rood, Oranje, Groen en Prinsejagt. Op de Elegaststraat is Peutergroep Jagershoef gevestigd. De groepen stralen een huiselijke en warme sfeer uit. Kinderopvang Dikkie & Dik vindt het belangrijk dat peuters samen met hun leeftijdgenootjes op hun eigen niveau leren, spelen en ontdekken. Daarnaast is er aandacht voor de zelfredzaamheid van de kinderen. Hierbij is de leeftijd en het niveau van de kinderen bepalend zodat de volgende stap naar de basisschool soepel verloopt.

Iedere groep heeft de beschikking over een eigen woonkeuken, een gezellige speelruimte, sanitair en meerdere slaapkamers. De kinderen hebben alle ruimte om te ontspannen met een boekje op de bank, te spelen op het speelkleed, te klauteren op een klimtoestel of te knutselen aan tafel.

VVE

Op alle peutergroepen bij kinderopvang Dikkie & Dik wordt gewerkt met een VVE programma. d.m.v. een integraal VVE programma worden kinderen extra ondersteunt op die gebieden waar dat nodig is. Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie, d.w.z. dat de activiteiten uit het voorschoolse traject goed aansluiten bij de programma’s die gebruikt worden in groep 1 en 2.

Puk & KO

Binnen Inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt werkt kinderopvang Dikkie & Dik voor het VVE programma met de methode Puk & Ko. Puk & Ko is een
totaalprogramma dat zich richt op de brede ontwikkeling van peuters. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er in Puk & Ko aandacht voor sociaal-communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Kijk hier voor meer informatie over Puk & Ko.

 

Bij de peutergroep werken we met een vaste dagindeling, gericht op thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van 2- tot 4 ­jarigen. De kinderen starten gezamenlijk de dag, bespreken de dagindeling aan de hand van de dagritmekaarten en gaan aan de slag met activiteiten. Als afsluiting kijken we terug op de dag. Deze werkwijze daagt de kinderen uit om taal te gebruiken en initiatieven te nemen. De betrokkenheid van de kinderen wordt verhoogd door de activiteiten goed af te stemmen op hun niveau en belevingswereld.

Naar buiten gaan speelt een belangrijke rol bij Kinderopvang Dikkie & Dik. In de kindvriendelijke tuin kunnen de kinderen heerlijk buiten zijn en spelen. Daarnaast maken we regelmatig een uitstapje met de bolderkar naar de speeltuin of het park.

Eten en drinken

’s Morgens eten we fruit/tussendoortje en drinken we wat.Rond 12.00 uur eten we de broodmaaltijd en ’s middags eten we weer fruit/tussendoortje en drinken we wat. De maaltijden en tussendoortjes nuttigen we altijd gezamenlijk.

Slapen

Op de dagopvanggroep zijn slaapruimtes, waar ieder kind zijn/haar eigen bedje heeft. Door de kinderen te laten slapen in hun eigen slaapzak met de knuffel of speen die ze gewend zijn voelen ze zich vertrouwd.

Zindelijkheid

Wanneer u en uw kind aangeven dat uw kind toe is aan zindelijk worden, beginnen we met de zindelijkheidstraining. De kinderen gaan dan regelmatig naar de toiletjes die speciaal voor hen aanwezig zijn. Het staat natuurlijk voorop dat dit in goed overleg met u gebeurt.

Kinderopvang Dikkie & Dik biedt de volgende opvangmogelijkheden:

Groep Rood, Oranje & Groen (40 of 52 weken mogelijk)

Hele dagopvang: 07.45 tot 18.15 uur
Halve dagopvang ochtend: 07.45 tot 13.30 uur
Halve dagopvang middag: 12.30 tot 15.00 uur
Verlengd dagdeel: 08.45 tot 15.00 uur

Prinsejagt & Jagershoef

De peutergroepen Prinsejagt (Gerretsonlaan) en Jagershoef (Elegaststraat) zijn aansluitend op de schooltijden van basisschool de Korenaar gedurende 40 schoolweken geopend.

Ochtend: 08.30 tot 12.00 uur
Middag: 12.45 tot 14.45 uur

Prinsejagt

Maandag: Ochtend en Middag
Dinsdag: Middag
Woensdag: Gesloten
Donderdag: Ochtend en Middag
Vrijdag: Ochtend en 12.00 - 12.45 uur de lunchgroep

Jagershoef

Maandag: Ochtend en Middag
Dinsdag: Ochtend en Middag
Woensdag: Speelinloop
Donderdag: Ochtend en Middag
Vrijdag: Ochtend en Middag

Op de locatie Gerretsonlaan biedt Kinderopvang Dikkie & Dik ook flexibele opvang aan. Kijk hier voor meer informatie. Link naar info flexibele opvang homepage

Als aanvulling op de openingstijden is het mogelijk om een extra kwartier opvang af te nemen, waardoor u vanaf 07.30 uur uw kind kunt brengen of tot 18.30 uur uw kind kunt halen.

Heeft u speciale opvangwensen? afdeling kindplanning kan samen met u de mogelijkheden bekijken.

Rondleiding aanvragen

Ik wil graag een rondleiding op de volgende locatie(s):
Spilcentrum AchtSpilcentrum De BarrierSpilcentrum De DriestamInclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt

 

Back To Top