skip to Main Content
Menu

Driestam – Peutergroepen (2-4 jaar)

De peuters worden opgevangen op de groepen Klimop en Kabouterbos en de Speelboom. De groepen stralen een huiselijke en warme sfeer uit. Kinderopvang Dikkie & Dik vindt het belangrijk dat peuters samen met hun leeftijdgenootjes op hun eigen niveau leren, spelen en ontdekken. Daarnaast is er aandacht voor de zelfredzaamheid van de kinderen. Hierbij is de leeftijd en het niveau van de kinderen bepalend zodat de volgende stap naar de basisschool soepel verloopt.

Iedere groep heeft de beschikking over een eigen woonkeuken, een gezellige speelruimte, sanitair en rustruimtes. De kinderen hebben alle ruimte om te ontspannen met een boekje op de bank, te spelen op het speelkleed, te klauteren op een klimtoestel of te knutselen aan tafel.

VVE

Op alle peutergroepen bij kinderopvang Dikkie & Dik wordt gewerkt met een VVE programma. d.m.v. een integraal VVE programma worden kinderen extra ondersteunt op die gebieden waar dat nodig is. Er wordt gewerkt aan een doorgaande lijn voor- en vroegschoolse educatie, d.w.z. dat de activiteiten uit het voorschoolse traject goed aansluiten bij de programma’s die gebruikt worden in groep 1 en 2.

Startblokken

Binnen het Spilcentrum de Driestam werkt kinderopvang Dikkie & Dik voor het VVE programma met de methode Startblokken. Startblokken van Basisontwikkeling is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van baby's, peuters en jonge kleuters optimaal te stimuleren. Het zorgt ervoor dat pedagogisch medewerkers, peuterleidsters en leerkrachten zich niet louter vastbijten in een aanbod van taal- en woordenschatoefeningen, maar hen aangrijpingspunten laat zoeken bij de spelontwikkeling van jonge
kinderen. In het – door de leidster en leerkracht begeleide en gestuurde – spel liggen de beste mogelijkheden om taal en denken uit te lokken en te stimuleren. Betekenisvolle spelactiviteiten lokken interesse, enthousiasme en actieve betrokkenheid van kinderen uit. Dé voorwaarden voor een continue ontwikkeling voor jonge kinderen. Startblokken van Basisontwikkeling gun je daarom elk kind! In Startblokken van Basisontwikkeling nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema's. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: 'groot zijn', meedoen aan de wereld om zich heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. De pedagogisch medewerksters, leidsters en leerkrachten zijn betrokken deelnemers en geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar. In basisontwikkeling wordt deze verwevenheid duidelijk aangegeven en in doelen uitgewerkt.

Kijk hier voor meer informatie over deze methode

 

Bij de peutergroep werken we met een vaste dagindeling, gericht op thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van 2- tot 4 ­jarigen. De kinderen starten gezamenlijk de dag, bespreken de dagindeling aan de hand van de dagritmekaarten en gaan aan de slag met activiteiten. Als afsluiting kijken we terug op de dag. Deze werkwijze daagt de kinderen uit om taal te gebruiken en initiatieven te nemen. De betrokkenheid van de kinderen wordt verhoogd door de activiteiten goed af te stemmen op hun niveau en belevingswereld.

Eten en drinken

’s Morgens eten we fruit/tussendoortje en drinken we wat. Rond 12.00 uur eten we de broodmaaltijd en ’s middags eten we weer fruit/tussendoortje en drinken we wat. De maaltijden en tussendoortjes nuttigen we altijd gezamenlijk.

Slapen

Op de dagopvanggroep zijn slaapruimtes, waar ieder kind zijn/haar eigen bedje heeft. Door de kinderen te laten slapen in hun eigen slaapzak met de knuffel of speen die ze gewend zijn voelen ze zich vertrouwd.

Zindelijkheid

Wanneer u en uw kind aangeven dat uw kind toe is aan zindelijk worden, beginnen we met de zindelijkheidstraining. De kinderen gaan dan regelmatig naar de toiletjes die speciaal voor hen aanwezig zijn. Het staat natuurlijk voorop dat dit in goed overleg met u gebeurt.

Kinderopvang Dikkie & Dik biedt de volgende opvangmogelijkheden:

Klimop (52 weken)

Hele dagopvang: 7.45 uur tot 18.15 uur
Halve dagopvang ochtend: 7.45 uur tot 13.30 uur
Halve dagopvang middag: 12.30 uur tot 15.00 uur
Verlengd dagdeel: 8.45 uur tot 15.00 uur (alleen op woensdag en vrijdag)

 

Kabouterbos (40 of 52 weken mogelijk)

De peutergroep Kabouterbos is aansluitend op de schooltijden van basisschool de Driestam gedurende 40 schoolweken geopend. In de vakantieperiodes gaan de peuters van het kabouterbos naar de peutergroep Klimop.

Ochtend: 08.45 uur tot 12.00 uur
Middag: 12.45 uur tot 15.00 uur
Verlengd dagdeel: 08.45 uur tot 15.00 uur

Als aanvulling op de openingstijden is het mogelijk om een extra kwartier opvang af te nemen, waardoor u vanaf 7.30 uur uw kind kunt brengen of tot 18.30 uur uw kind kunt halen.

Heeft u speciale opvangwensen? Afdeling kindplanning kan samen met u de mogelijkheden bekijken.

 

Rondleiding aanvragen

Ik wil graag een rondleiding op de volgende locatie(s):
Spilcentrum AchtSpilcentrum De BarrierSpilcentrum De DriestamInclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt

 

Back To Top